Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy PTWP w 2021 roku

Katowice, 01 czerwca 2022 r.

Znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto, zysku brutto i łącznych przychodów netto ze sprzedaży – to główne wnioski z zatwierdzonego przez biegłych rewidentów sprawozdania podsumowującego działalność Grupy Kapitałowej PTWP w 2021. Na przestrzeni poprzedniego roku kluczowe wskaźniki finansowe Grupy PTWP zaczęły wracać do poziomu sprzed pandemii. Wpływ na to miały m.in. efektywne pod kątem rozwoju i zysków zmiany wdrażane w każdym z obszarów działalności Grupy, a w szczególności transformacja w kierunku digital.

W 2021 r. Grupa PTWP wypracowała ponad 9,3 mln zł zysku brutto oraz zysk netto na poziomie ponad 8 mln zł,  co oznacza ponad 10-krotny wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. Przychody netto przekroczyły 55 mln zł i znacząco wrosły po szczególnie trudnym, naznaczonym pandemią 2020 roku. EBIDTA w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosła 10,8 mln zł. Istotnie lepsze wyniki w 2021 roku generowały Spółki zależne PTWP Online i PTWP Event Center.

Działalność Grupy Kapitałowej PTWP w 2021 roku dostosowaliśmy do sytuacji związanej z pandemią. W  obiektach zarządzanych przez PTWP Event Center, zgodnie z rozporządzeniami rządowymi, w pierwszej połowie 2021 roku nie odbywały się wydarzenia. Imprezy własne organizowaliśmy w formie hybrydowej i online – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP. – Z kolei w drugim półroczu 2021 r. nastąpiło ożywienie branży eventowej. Zorganizowaliśmy z sukcesem szereg wydarzeń własnych w  formule stacjonarnej i hybrydowej, takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Rynku Zdrowia, Forum Rynku Spożywczego i Handlu czy Property Forum – dodaje.

W zarządzanych przez spółkę PTWP Event Center obiektach, Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku, odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń, w tym prestiżowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021. Poprzedni rok był także czasem budowania i niemal stuprocentowego zapełnienia kalendarza wydarzeń na kolejny rok, w tym m.in. 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (ONZ – UN Habitat).

Globalny trend, jakim jest przyspieszona cyfryzacja, zainteresowanie rynku i zmiany w e-commerce to czynniki, które zdecydowały o uczynieniu z segmentu digital kluczowego obszaru rozwoju Grupy PTWP. Specjalistyczne serwisy internetowe umocniły swoją pozycję lidera w poszczególnych segmentach, notując bardzo dobre wyniki oglądalności. Miesięcznie portale Grupy odwiedza już 9,2 mln unikalnych użytkowników.

W 2021 roku skoncentrowaliśmy się na rozbudowie zespołu, wzmocnieniu kompetencji w obszarze nowych technologii i inwestycjach w narzędzia IT, co pozwala nam intensywnie pracować nad rozwojem serwisów i ich integracją z platformami e-commerce czy opracowaniem i wdrożeniem nowych portali i produktów. Naszą strategię opieramy przede wszystkim na inwestycji w innowacyjne, internetowe rozwiązania i  szacujemy, że w 2022 roku i w kolejnych latach największą dynamikę wzrostów przychodów i zysku odnotujemy właśnie w segmencie digital – dodaje Wojciech Kuśpik.

Wypracowany zysk brutto, przekraczający na poziomie skonsolidowanym wymagane 5 mln zł (przed opodatkowaniem), jest podstawą do uruchomienia zapowiadanego przed rokiem programu motywacyjnego, mającego na celu wynagrodzenie i motywowanie kluczowych i zasłużonych dla Grupy pracowników. Do członków organów spółki, kierowników oraz szerokiej kadry, współpracującej z Grupą nie mniej niż 3 lata, mogą trafić akcje – cena jednej to 11 złotych. Łącznie spółka przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów, a wdrożenie programu do realizacji zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

Przesłankę uruchomienia programu motywacyjnego zrealizowaliśmy z nawiązką – to cieszy, bo pozwoli naszym pracownikom partycypować w zyskach związanych z rozwojem Grupy, a jednocześnie ten rozwój stymulować. Korzyści z realizacji tego programu są nie do przecenienia: efektywne motywowanie kluczowych pracowników naszej firmy i docenienie ich wkładu w budowanie naszej pozycji rynkowej i osiąganie celów strategicznych, a w konsekwencji – zwiększanie przychodów i wartości firmy – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

W ślad za bardzo dobrymi wynikami finansowymi zarząd Grupy PTWP zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu również wypłatę dywidendy w wysokości 2,54 zł brutto za jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 2 993 039,48 zł. Jej zatwierdzenie nastąpi w czasie Walnego Zgromadzenia, którego datę wyznaczono na 29 czerwca br.

Informacje dodatkowe