Twoje konto

Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej PTWP po trzech kwartałach 2022 roku

Katowice, 15 listopada 2022 r.

Organizowanie najważniejszych wydarzeń dla sektorów rynkowych, zarządzanie obiektami oraz rozwijanie obszaru online – te działania Grupy Kapitałowej PTWP znajdują odzwierciedlenie w wynikach finansowych podsumowujących trzy kwartały 2022 roku. We wszystkich segmentach działalności i spółkach ukształtowały się one na bardzo dobrym, wysokim poziomie.

Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 63,5 mln zł, co oznacza blisko dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Po trzech kwartałach br. Grupa zanotowała zysk brutto na poziomie 11,5 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży, w wysokości 15,4 mln zł, utrzymały się na poziomie zbliżonym do porównawczego okresu 2021 r. Ze względu na wzrost kosztów działalności operacyjnej i realizowane inwestycje rozwojowe, wynik Grupy PTWP za III kwartał 2022 r. zamknął się stratą netto na poziomie 181,2 tys. zł. 

– Na wyniki osiągane w okresie od lipca do września rzutuje sezonowość. Okres letni z definicji jest momentem, w którym nie odbywają się licznie wydarzenia, za to sezon konferencyjny rozpoczyna się we wrześniu, co bezpośrednio przekłada się na finansowe podsumowania. W miesiącach letnich zmniejszają się nakłady klientów na reklamę online. Jest to także czas przygotowań do okresu jesienno-zimowego, który w tym roku wypełniony jest eventami – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. 

W analizowanym okresie Grupa konsekwentnie inwestowała w rozwój obszaru online. Każdego miesiąca jej portale odwiedza już 13,3 mln unikalnych użytkowników. Każdy z serwisów branżowych stał się liderem w swojej specjalizacji i umacnia swoją pozycję. Prace nad oferowanymi produktami i wdrażanie nowych rozwiązań mają bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów z działalności internetowej. 

W raportowanym okresie Grupa wróciła w pełni do działalności eventowej. Wydarzenia organizowane były stacjonarnie, z bardzo dobrą frekwencją i z uwzględnieniem komponentu internetowego, który zagwarantował poszerzanie zasięgów. Z sukcesem obyło się najważniejsze wydarzenie dla branży nieruchomości komercyjnych – Property Forum w Warszawie. W zarządzanych przez jedną ze spółek Grupy obiektach – Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku, mimo trudnych warunków na początku roku, będących pokłosiem sytuacji covidowej, zadbano o dużą zajętość i zrealizowano szereg wydarzeń.

Ważnym wydarzeniem podsumowywanego okresu była również inwestycja w spółkę Farmer Direct, właściciela marketplace ze zdrową żywnością Lokalny Rolnik. Platforma oferuje produkty z zaufanego źródła od rolników i  drobnych przetwórców.

– Lokalny Rolnik zachęca do życia w zgodzie z przepisem na zrównoważony świat – harmonią między zdrowym społeczeństwem, prosperującymi społecznościami lokalnymi oraz czystą planetą. Są to wartości bliskie odbiorcom portali Grupy PTWP oraz uczestnikom wydarzeń organizowanych przez naszą spółkę, takich jak PRECOP 27 – mówi Wojciech Kuśpik.

Celem Grupy na najbliższy czas jest rozwój w zakresie zarządzania obiektami, dla którego solidną postawę stanowią doświadczenie i kompetencje zdobyte przez siedem lat zarządzania Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Grupa bierze udział w postępowaniu mającym na celu wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie. Wygrana i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz objęcie roli operatora zewnętrznego Hali Urania byłoby istotnym krokiem do rozwoju działalności zarządczej i do zwiększenia przychodów Grupy PTWP.

–  Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na przeformatowanie organizacji i dostosowanie do nowej sytuacji rynkowej. Z sukcesem stworzyliśmy strukturę i operacyjny plan działania, które teraz pozwalają nam sprawnie prowadzić działalność i przekuwać realizowane zadania w zyski – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

Galeria zdjęć