Dobre wyniki Grupy PTWP w I kwartale 2023 roku

Katowice, 16 maja 2023 r.

Grupa Kapitałowa PTWP podsumowuje I kwartał br. – wypracowała między innymi wyraźnie wyższe niż przed rokiem przychody netto ze sprzedaży. Dynamiczny rozwój Grupy odnotowano w każdym z trzech głównych obszarów działalności: prowadzeniu serwisów online, organizowaniu wydarzeń i zarządzaniu obiektami.

W raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP w wysokości 19,7 mln zł były o prawie 6 mln zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r., kiedy to wyniosły 13,98 mln zł.  W pierwszych trzech miesiącach tego roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk brutto w wysokości 102,2 tys. zł, a EBITDA wyniosła 156,0 tys. zł. Ostateczny wynik Grupy PTWP na koniec I kwartału 2023 r. to strata netto w wysokości 30,0 tys. zł. 

– W pierwszy kwartał 2023 roku wchodziliśmy z niepokojącymi informacjami wskazującymi na spowolnienie gospodarcze. Negatywne sygnały, takie jak galopująca inflacja, wzrost kosztów i energii, niestabilność i niepewność otoczenia gospodarczego i prawnego przekładały się na nastroje naszych klientów. Analizując otoczenie, przygotowując się na zachodzące zmiany, wdrożyliśmy niezbędne kroki dostosowujące naszą organizację do niestabilnych warunków biznesowych i społecznych, które przełożyły się na dobre wyniki finansowe w raportowanym okresie – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Wzrost przychodów z działalności internetowej był pochodną m.in. sukcesywnego wdrażania nowych rozwiązań, produktów i serwisów branżowych, a także sięgania po reklamy w modelu programmatic buying. W efekcie portale Grupy PTWP odwiedza już 15,4 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Każdy z serwisów jest lub dąży do bycia liderem w swojej specjalizacji, niezmiennie utrzymując mocną pozycję na rynku medialnym.

 I kwartał br. to również wydarzenia, które były dla partnerów i uczestników forami wymiany wiedzy i doświadczeń. 14,5 tys. gości; najlepsi architekci i projektanci z Polski i zagranicy, najwięksi inwestorzy, deweloperzy, znani producenci, władze miast oraz cenieni eksperci; 75 ważnych dyskusji na 7. scenach – tak Grupa PTWP podsumowała 4 Design Days 2023. Z kolei aż 3 700 uczestników (w tym 1 500 online), 2 dni i ponad 350. prelegentów to skala Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. W tym samym kwartale Grupa PTWP zorganizowała także wydarzenie poprzedzające Europejski Kongres Gospodarzy – EEC Trends, targi ExpoGołębie, spotkania dla sektora rolniczego pn. „Kierunek Innowacja”. Pierwsze trzy miesiące 2023 roku to także intensywny czas przygotowań do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Nie mniej ważne dla podsumowania ostatniego kwartału jest skuteczne zarządzanie obiektami: Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które w pierwszym kwartale br. stały się arenami prestiżowych wydarzeń: Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn oraz ESL Intel Extreme Masters. Spodek i MCK gościły również koncerty, stand-upy, spektakle teatralne, imprezy sportowe, a także kongresy, konferencje i targi tematyczne.

–  Już pod koniec raportowanego okresu zauważyliśmy poprawę nastrojów wśród klientów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w złożonych zamówieniach, a także pozwala nam z optymizmem spojrzeć na kolejne miesiące. Osiągane przez nas wyniki są w dużym stopniu skorelowane z sezonowością działalności, stąd prognozy na kolejne kwartały są jeszcze lepsze – podsumowuje Wojciech Kuśpik

Informacje dodatkowe