Twoje konto

Grupa PTWP opublikowała raport po I kwartale – Spółka jest coraz bliżej przeniesienia na główny parkiet GPW

Katowice, 16 maja 2024 r.

Grupa PTWP w I kw. 2024 r. wypracowała 21,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza 9 proc. wzrost rdr. Równocześnie w raportowanym okresie Grupa odnotowała wzrost kosztów działalności operacyjnej oraz jednorazowe koszty związane z procesem przeniesienia notowań na główny parkiet GPW. W analizowanym okresie poczyniono również znaczące inwestycje m.in. w nowe produkty oraz modernizacje. Wymienione działania miały jednorazowy wpływ na ujemną EBITDA oraz stratę netto. Grupa PTWP pozostaje w bardzo dobrej kondycji finansowej, o czym świadczy 23,8 mln zł  pozycji gotówkowej na koniec marca br. Grupa PTWP, będąca w top 3 biznesowych mediów w Polsce, umacnia swoją pozycję w segmencie online – z wynikiem średnio ok. 20 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. W segmencie eventowym Grupa z sukcesem zrealizowała prestiżowe, biznesowe wydarzenia i intensyfikowała przygotowania do Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Rok rozpoczęliśmy intensywnie, wpisując w pierwsze miesiące przygotowania do kluczowych zdarzeń i aktywności, które zrealizujemy w kolejnych kwartałach. Poniesione koszty z tego tytułu oraz  związane z presją kosztową energii i płac, przełożyły się na wyższe koszty operacyjne. Wzrost kosztów należy traktować de facto jako inwestycje, Grupa rozwija się dynamicznie i ponosi wyższe koszty, których efekty będą widoczne w następnych miesiącach. Dlatego nasze wyniki należy oceniać w szerokiej perspektywie, a nie jednego kwartału. Jestem spokojny o bardzo dobre wyniki II kwartału jak i całego 2024 r. – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa PTWP wypracowała przychody na poziomie 21,5 mln zł, które  były wyższe o 9 proc. niż w analogicznym okresie 2023 r. (19,7 mln zł). Dynamiczny rozwój Grupy przełożył się na wyższe wydatki inwestycyjne. Dodatkowo Grupa miała jednorazowe koszty związane z procesem przeniesienia notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Grupa zaraportowała koszty z działalności operacyjnej na poziomie 23,2 mln zł, co oznacza wzrost o 3,5 mln zł w porównaniu do I kwartału u.br. Poniesione wydatki inwestycyjne oraz koszt operacyjne przełożyły się na ujemy wynik EBITDA w wysokości 1,1 mln zł oraz stratę netto w wysokości 1,6 mln zł. Kondycja finansowa Grupy pozostaje w bardzo dobrym stanie. Na koniec marca br. Grupa PTWP miała 23,8 mln zł  środków pieniężnych.

Dynamiczny wzrost segmentów Grupy PTWP

Grupa PTWP opiera swoją działalność na kilku segmentach (online, eventów własnych oraz zarządzania obiektami) w każdym z nich skutecznie realizuje wyznaczone cele operacyjne.

W portfolio Grupy PTWP umacnia się segment online, przynosząc dobre wyniki. Portale wydawane przez spółkę PTWP Online należą do czołówki mediów biznesowych w Polsce. Należące do Grupy serwisy internetowe notują około 20 mln unikalnych użytkowników każdego miesiąca. W I kwartale br. uruchomiony został nowy portal Infowet.pl skierowany do branży weterynaryjnej. Równocześnie Grupa nadal pozostaje otwarta na akwizycje w tym obszarze.

W I kwartale 2024 r. Grupa z sukcesem zrealizowała prestiżowe, biznesowe wydarzenia. Dużym zainteresowaniem partnerów, jak i uczestników, cieszyły się takie eventy, jak: 4 Design Days, Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress), EEC Trends, ExpoGołębie czy cykl konferencji redakcji magazynu i portalu Farmer – Kierunek Innowacja. I kwartał 2024 r. to także czas intensywnych przygotowań do flagowego wydarzenia Grupy czyli Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Grupa PTWP skutecznie i efektywnie zarządza obiektami: Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pierwsze trzy miesiące 2024 r. obfitowały w obiektach w wydarzenia targowe, konferencyjne i rozrywkowe, wypełniając kalendarium obu hal. Od początku bieżącego roku obiekty są w 100% zasilane zieloną energią.

– Na wynik tego segmentu rzutuje stały wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz brak w raportowanym okresie jednorazowego dużego wydarzenia. W analogicznym okresie w 2023 roku były to Mistrzostwa Świata Piłki Ręcznej, które przełożyły się na kilka tygodni wynajmu Spodka. Kalendarz obiektów sukcesywnie się wypełnia, co będzie miało odzwierciedlenie w kolejnych kwartałach – dodaje Wojciech Kuśpik.

Proces przenoszenia notowań PTWP na główny parkiet GPW

Proces przeniesienia notowań akcji spółki PTWP S.A. na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest bliski sfinalizowania. Z początkiem roku, w konsekwencji poczynionych przygotowań, PTWP złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu spółki, który został zatwierdzony przez KNF pod koniec kwietnia tego roku.  Na tym etapie, przeniesienie notowań na rynek regulowany zależy od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

– Jesteśmy już na ostatniej prostej przed debiutem na głównym parkiecie. Liczę, że nasza obecność na głównym parkiecie GPW pozytywnie wpłynie na rozpoznawalność Grupy PTWP oraz jej możliwości związane z obecnością na rynku kapitałowym – zakończył Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

 

Informacje dodatkowe