Grupa PTWP wchodzi w sektor edukacji i startuje z nowym portalem branżowym

Katowice, 11 maja 2022 r.

Grupa PTWP dynamicznie rozwija swoją strukturę wydawniczą o kolejny serwis portaldlaedukacji.pl, skierowany do uczniów i rodziców, a także pracowników sektora edukacji. W portalu publikowane są bieżące informacje o pracach legislacyjnych, planowanych i wdrażanych zmianach w systemie oświaty czy egzaminach, a także poradniki i wywiady. Start nowego portalu jest kolejnym krokiem rozwojowym Grupy PTWP, której serwisy branżowe odwiedza miesięcznie ponad 12 mln unikalnych użytkowników.

Portaldlaedukacji.pl powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby informacyjne i wydatki społeczeństwa w sektorze edukacji. Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują znaczący wzrost wydatków Polaków na prywatną edukację dzieci, dotyczącą zarówno opłaty czesnego za szkołę, jak i prywatnych korepetycji. Na podstawie danych GUS w ostatnim dziesięcioleciu wśród rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, średnie miesięczne wydatki na prywatną edukację wzrosły z 16 zł w 2010 r. do 41 zł w 2020 r. Mimo iż w latach 2010-2020 odsetek gospodarstw domowych ponoszących jakiekolwiek koszty prywatnej edukacji zmniejszył się z 16 proc. do 7 proc., to 6-krotnie wzrosła wydawana kwota ze 104 zł do 615 zł miesięcznie.

- Wiedza i edukacja są i będą zawsze w cenie. Wyzwania polskiej szkoły nurtują wszystkich – zarówno tych, których dzieci uczęszczają, jak i tych, którzy lata szkolne mają już dawno za sobą. Uruchamiamy portaldlaedukacji.pl, bo uważamy, że informacje dotyczące oświaty powinny być skupione w jednym miejscu. Zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczyciele potrzebują autentycznego wsparcia. Tym ma być nasz nowy portal, m.in. poprzez publikację interesujących i rzeczowych materiałów oraz wymianę doświadczeń - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny portalsamorzadowy.pl, WNP.PL i pulsHR.pl, który w ramach Grupy PTWP odpowiada także za portaldlaedukacji.pl.

Portaldlaedukacji.pl stanowi samodzielny serwis, który jest również osadzony w strukturze popularnego Portalu Samorządowego i korzysta z jego najlepszych doświadczeń i praktyk. Nowy portal skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim dzieci i rodziców oraz pracowników sektora edukacji. Informacyjny, a zarazem poradnikowy, charakter publikowanych tekstów i materiałów znajdzie swój wyraz w dedykowanych działach: Strefa dla rodzica i ucznia, Strefa dla nauczyciela i Strefa wiedzy.

Start nowego portalu wpisuje się w cele rozwojowe Grupy PTWP, które zakładają między innymi wzmocnienie pozycji lidera branżowych serwisów internetowych. Już w marcu br. zrealizowaliśmy z nawiązką jeden z naszych głównych celów w 2022 r., przekraczając próg 12 mln unikalnych użytkowników we wszystkich naszych serwisach internetowych. Nadal widzimy dużą przestrzeń do zwiększenia liczby czytelników, między innymi poprzez dostarczanie wartościowych treści nowym grupom odbiorców. Liczę, że pomoże nam w tym właśnie portaldlaedukacji.pl, który tworzyć będą dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem piszący o ważnych społecznie tematach – podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP.

Portaldlaedukacji.pl jest kolejnym serwisem, który uzupełnił strukturę wydawniczą grupy PTWP na przestrzeni ostatnich miesięcy. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiony został lifestylowy portal well.pl.

W czwartym kwartale 2021 r. Grupa PTWP wypracowała ponad 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Narastająco, od stycznia do grudnia ub. roku, zysk brutto Grupy wyniósł 9,3 mln zł, a łączne przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 55,1 mln zł.

Informacje dodatkowe