XI Europejski Kongres Gospodarczy i 4. European Start-up Days podsumowane

Katowice, 26 czerwca 2019 r.

Ponad: 15 tys. uczestników, 1000 prelegentów, 200 sesji tematycznych, 750 akredytowanych przedstawicieli mediów i 12 tys. publikacji w mediach tradycyjnych oraz 5,5 tys. w mediach społecznościowych – 11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) oraz 4. European Start-up Days były pod wieloma względami rekordowe.

– Zainteresowanie Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oraz European Start-up Days jest miernikiem tego, czy to co robimy ma sens, czy dobrze prowadzimy i rozwijamy te imprezy, czy udaje nam się dostosowywać formułę do zmieniającej się Europy i gospodarki – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Start-up Days. – Tegoroczne rekordy frekwencyjne, zarówno jeśli chodzi o uczestników wydarzeń, jak i np. zgłoszeń do konkursów, są dla nas bardzo mobilizujące. Już teraz wyciągamy wnioski z badań satysfakcji uczestników i zastanawiamy się nad kształtem kolejnych edycji – dodaje.

W XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (13-15 maja 2019 r.) udział wzięło ponad 12,5 tys. uczestników reprezentujących biznes, w tym największe korporacje, duże, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz administrację, samorządy, świat nauki. Towarzyszące im 4. European Start-up Days (14-15 maja 2019 r.) odwiedziło ponad 3 tys. zainteresowanych nowymi pomysłami na biznes.

– Do Katowic na trzy dni przyjeżdża wyjątkowo opiniotwórcze, wpływowe, decyzyjne grono osób, które są decydentami w kwestiach biznesowych oraz inwestycyjnych. Stanowią doskonałe audytorium dla najlepszej prezentacji Polski, w szczególności Śląska, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Katowic. Przyjeżdżają też ci, którzy później wracają do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i decydują o organizacji prestiżowych wydarzeń w tej lokalizacji. Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-u Days pokazują, jak dobrze działa przemysł spotkań w Katowicach, można powiedzieć, że staje się kolejną śląską (naszą) specjalizacją. Katowiceze Strefą Kultury, ze Spodkiem, gmachem NOSPR i Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a region z obiektami typu Stadion Śląski, mają ku temu ogromny potencjał – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzeń.

O ocenę Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Start-up Days ich słuchaczy, panelistów i partnerów, od kliku już lat, pyta instytut badawczy BCMM – badania marketingowe. Zadowolenie z uczestnictwa w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym wyraziło 84 proc. słuchaczy, 84 proc. panelistów oraz 82 proc. partnerów. Aż 87 proc. słuchaczy i taki sam procent panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji wydarzenia w 2020 roku.

Najwyżej oceniany aspekt merytoryczny tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych (ocena 8,8 w 10-stopniowej skali wśród panelistów, 8,0 wśród słuchaczy). Główne efekty uczestnictwa w Kongresie to, wg wskazań reprezentatywnych prób badawczych, zdobycie wiedzy na temat zjawisk i trendów gospodarczych (8,4 wśród panelistów, 7,9 wśród słuchaczy) oraz możliwość nawiązania użytecznych kontaktów (8,3 paneliści, 7,8 słuchacze).

Czynniki, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję z uczestnictwa w Kongresie są związane z jego merytoryczną stroną – interesujące opinie prelegentów, tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych oraz możliwość zapoznania się z nowymi trendami w gospodarce. Dla panelistów najważniejszy jest natomiast czas na prowadzenie dyskusji, profesjonalna moderacja oraz wiedza pozyskana w trakcie Kongresu.

Czynniki w największym stopniu wpływające na satysfakcję z uczestnictwa w European Start-Up Days to jakość wystąpień zaproszonych ekspertów, możliwość zapoznania się z nowymi trendami i innowacjami oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

Uczestnicy obu wydarzeń docenili przestrzeń, w jakiej odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprez w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w Spodku. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzeń), komfort sal konferencyjnych, internetowy system rejestracji oraz informacje przesyłane przez organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

W badaniach, wzorem lat ubiegłych, oszacowano także ile pieniędzy zostawiają w Katowicach uczestnicy imprez. W przypadku Europejskiego Kongresu Gospodarczego, średnie wydatki na noclegi ogółem, w przeliczeniu na jedną osobę to 265 zł w przypadku słuchaczy i 760 zł w przypadku panelistów. Pozostałe wydatki słuchaczy, takie jak gastronomia czy taksówki, to 187 zł/osobę, natomiast panelistów – 418 zł. Podczas European Start-Up Days każdy uczestnik przeznaczył przeciętnie 119 zł na noclegi i 129 zł na pozostałe wydatki.

Przez trzy majowe dni, w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach, toczył się otwarty dialog potencjalnych partnerów biznesowych, polityków różnych opcji, młodości i doświadczenia, praktyki i teorii, Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. W centrum debat znalazły się najważniejsze obecnie trendy rozwojowe, interesujące zjawiska i najbardziej frapujące problemy. Wszystko to w nowoczesnej formie, wychodzącej naprzeciw młodym pokoleniom, do których należy przyszłość Europy i świata.

– Zaproszenie środowiska studenckiego na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach można traktować w kategoriach przełomu. Mimo wypowiadanych w mediach słowach o potrzebie wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, rzadko widać przełożenie tego na rzeczywiste kroki. Udział NZS w panelu inaugurującym, to oznaka, że młodzi ludzi zaczynają być dostrzegani – mówi Patrycja Serafin, Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która była jedną z prelegentek debaty otwierającej XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. – Politycy niewątpliwie dostrzegają potencjał aktywizowania młodych, jednakże prawdopodobnie minie jeszcze sporo czasu, zanim przejdzie to w proces realizacji. Połączenie doświadczenia i rozwagi doświadczonych polityków z czystymi ambicjami i energią młodych jest kluczem do zrozumienia, że Nowa Europa musi być zbudowana na fundamencie współpracy pokoleń opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku – dodaje.

– Udział w kongresie był dla mnie dobrą okazją do zasygnalizowania kilku istotnych, z punktu widzenia młodego pokolenia, kwestii, które w najbliższej przyszłości mogą w sposób znaczący wpłynąć na funkcjonowanie państwa, czy szerzej – społeczeństwa. Myślę, że problem wysokiego bezrobocia wśród młodych oraz rosnącego znaczenia technologii w życiu publicznym to dwa czynniki, które są dla młodego pokolenia ważne. Zwłaszcza technologia zmienia nasze oczekiwania wobec polityków. Spotkałem się ze szczerą i zaangażowaną dyskusją, więc myślę, że świadczy to o tym, że zaczynamy być dostrzegani – mówi Maciej Tomecki z Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Wśród tematów wiodących XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znalazły się m.in.: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, zależność między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, wyzwania i meandry cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji, międzynarodowa współpraca gospodarcza, sukcesja i firmy rodzinne, rozwój metropolii i regionów, transformacja sektora energii i paliw, rola kobiet w biznesie. Nie zabrakło treści mówiących o warunkach rozwoju – firm, branż, krajów, ujętych w perspektywie rozwoju zrównoważonego, „zielonego”, nawiązującego do ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w Katowicach.

Polski rząd na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach reprezentowali m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Teresa Czerwińska, minister finansów, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki  i szkolnictwa wyższego, Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju oraz Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

W ramach towarzyszących Kongresowi European Start-up Days rozstrzygnięto konkurs Start-up Challenge. W tym roku do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba blisko 300 start-upów z kilku kontynentów. W gronie zwycięzców znalazły się: Bioceltix, MakeGrowLab, QNA technology, Hyper Poland, ProperGate, Salesbook. 

– Dla nas to było świetne spotkanie z kilku powodów. Po pierwsze, to szansa na dotarcie do bardzo dużej grupy naszych potencjalnych odbiorców. Liczba rozmów, które odbyliśmy w tym czasie, jest naprawdę imponująca – nawiązaliśmy bardzo dużo kontaktów biznesowych. Po drugie, jeśli wygrywa się konkurs na najlepszy start-up w danej kategorii (a to właśnie udało się nam z Salesbook osiągnąć), to wygrywa się przy okazji pewną widoczność, a więc szansę na zaistnienie w świadomości uczestników konferencji oraz w przestrzeni medialnej. Takie wsparcie jest nie do przecenienia – mówi Jacek Maciak ze start-upu SALESBOOK. – Od zakończenia European Start-up Days udało nam się dotrzeć do kolejnych firm, które odkryły potencjał naszego rozwiązania i rozpocząć z nimi negocjacje biznesowe. Jesteśmy też nieco dalej w procesach pozyskiwania kolejnych rund finansowania, przygotowujemy się do wyjścia na rynki Azji, a sama aplikacja zyskuje nowe funkcje – dodaje.

Jednym z elementów łączących Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days był projekt „My way. Inspiracje”. W jego ramach, uczestnicy wydarzeń mogli posłuchać historii, które zaprezentowali m.in.: Kinga Baranowska – zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, Karol Bielecki – jeden z najbardziej znanych polskich sportowców, Marek Kamiński – zdobywca dwóch biegunów Ziemi w jednym roku, Robert Konieczny – jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów w Polsce i na świecie, Czesław Lang, polski kolarz torowy i szosowy, organizator Tour de Pologne, Rafał Sonik – przedsiębiorca, pierwszy polski kierowca, który stanął na najwyższym stopniu podium legendarnego Rajdu Dakar, Oskar Zięta, twórca „Zieta” – polskiej marki światowej sławy i jednej z najnowocześniejszych technologii obróbki stali.

XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach towarzyszył także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie udziału młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej. Wykłady otwarte zgromadziły ponad 2 tys. studentów i absolwentów. Współorganizatorem projektu, już po raz piąty, był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wręczono nagrody w konkursie TOP Inwestycje Komunalne. Brenna, Chorzów, Ciechanów, Dorzecze Wisłoki, Gdańsk, Inowrocław, Katowice, Piotrków Trybunalski, Płock, Zgierz – w tych miejscach na przestrzeni ostatniego roku powstały przedsięwzięcia uznane za najlepsze. Uhonorowano także Inwestorów bez granic – znaleźli się wśród nich: Apator, BASF, CVC Capital Partners, Feerum, Mokate, Track Tec, TZMO, Rockwell Automation Polska oraz Volvo Polska.

Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days 2019 za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało ponad 750 dziennikarzy reprezentujących ponad 175 redakcji. W efekcie, w polskich mediach powstało ponad 12,5 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenia. Ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, oszacowana na dzień 10 czerwca br. przekroczyła 55 mln zł (Europejski Kongres Gospodarczy: 47 317 851 zł, European Start-up Days: 8 621 905 zł). Wydarzenia komentowano także w mediach społecznościowych – przez trzy majowe dni odnotowano ponad 5,5 tys. wzmianek na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, blogach i mikroblogach, o łącznym zasięgu sięgającym 6,1 mln unikalnych użytkowników.

Współgospodarzami Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach były miasto Katowice oraz Województwo Śląskie. Współgospodarzem European Start-up Days – Miasto Katowice.

Informacje dodatkowe

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.