Twoje konto

Zarząd PTWP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 4,69 zł na akcję

Katowice, 13 czerwca 2024 r.

Zarząd spółki PTWP, będącej w procesie przenoszenia notowań na główny rynek GPW, zarekomendował przeznaczenie 5,8 mln zł zysku za 2023 r. na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę 4,69 zł brutto na jedną akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym 57,00 zł daje to stopę dywidendy w wysokości 8,23 proc. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmą akcjonariusze już 28 czerwca br. podczas Walnego Zgromadzenia. W ubiegłym roku Grupa wypracowała łącznie 87,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 6,6 mln zł, a zysk brutto osiągnął poziom 4,9 mln zł. Na koniec 2023 r. Grupa miała wysoką pozycję gotówkową – prawie 24,9 mln zł.

– Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami chcemy kontynuować politykę dywidendową oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wypracowaliśmy w ubiegłym roku solidne wyniki finansowe i udowodniliśmy, że potrafimy elastycznie dostosować się do dynamicznie zmieniających warunków gospodarczych. Choć roczny wynik narastająco był nieco niższy niż w roku poprzednim, warto podkreślić, że taki wynik został osiągnięty pomimo braku zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce w 2022 roku, jak organizacja międzynarodowych wydarzeń i otrzymanie istotnych dotacji. Porównując te dwa lata z wyłączeniem tych wyjątkowych okoliczności, można zauważyć, że 2023 rok był dla nas finansowo lepszy – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP.

Decyzję o podziale zysku za 2023 rok i wypłacie dywidendy podejmą akcjonariusze PTWP SA, podczas ZWZ, które zaplanowane jest na 28 czerwca 2024 r. 70,78% ogólnej liczby głosów posiada Wojciech Kuśpik, prezes zarządu spółki. PTWP regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Za lata 2021-2022 spółka wypłaciła niemal 10 mln zł dywidendy.

Jednostkowe, jak i skonsolidowane wyniki finansowe za ubiegły rok, dowodzą, że spółka PTWP jest przygotowana do debiutu na Głównym Rynku GPW, co stanowi solidny fundament do dalszego rozwoju. Szczególnie dynamiczny rozwój biznesu Grupa PTWP odnotowuje w segmencie digital. Aktualnie wszystkie serwisy internetowe Grupy (18 tytułów) odwiedza średnio miesięcznie ok. 20 mln unikalnych użytkowników, co plasuje Grupę w top 3 biznesowych mediów w Polsce. Wraz z rozwojem portali online do poszczególnych redakcji Grupy PTWP na przestrzeni ostatnich miesięcy dołączyli doświadczeni dziennikarze. Grupa PTWP uruchomiła nowy portal – infowet.pl.

Grupa PTWP sukcesywnie rozwija działalność medialno-kongresową, w tym flagowe wydarzenie, czyli Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). W 2023 r. Grupa zrealizowała prestiżowe wydarzenia dla biznesu, na czele z EKG, a także kongresy i konferencje, takie jak Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Forum Rynku Zdrowia, Property Forum, PRECOP 28 czy Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Zarządzane przez Grupę obiekty: Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odnotowały wysoki poziom obłożenia wydarzeniami o różnych formatach. Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy, którego organizatorem jest Grupa PTWP, uzyskał rekordową frekwencję. Stacjonarnie na wydarzenie zapisało się 12 tys. gości, a łącznie z widzami online 17 tys. uczestników. Łącznie w 180 sesjach tematycznych udział wzięło 1,2 tys. prelegentów. 

– Ostatnie miesiące były szczególnie ważne z punktu widzenia inwestycji oraz budowania kompetencji w naszym zespole, co daje nam solidne podstawy do dalszego rozwoju. Podjęte decyzje przyczyniły się do uzupełnienia naszej grupy wydawniczej o nowe portale oraz dołączenie do redakcji kolejnych topowych dziennikarzy i menadżerów. Z kolei Europejski Kongres Gospodarczy, który jest naszym flagowym wydarzeniem, odwiedziło stacjonarnie 12 tys. gości, co jest kolejnym rekordem. Obserwując rosnącą skalę naszej działalności śmiało mogę stwierdzić, że ten rok może być przełomowy dla Grupy PTWP – mówi prezes Grupy PTWP.  – Mając zatwierdzony prospekt przygotowujemy się do przeniesienia naszych notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – dodaje.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt notowanej na NewConnect spółki PTWP, który został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Zaprezentowany Skonsolidowany Raport roczny 

Informacje dodatkowe

Galeria zdjęć