PropertyNews.pl – kontakt z redakcją

Atrium Centrum
Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.)
00-867 Warszawa
telefon: +48 (22) 550 69 18
fax: +48 (22) 550 69 01

REDAKCJA

Robert Posytek
redaktor naczelny
e-mail: robert.posytek@propertynews.pl
tel. +48 (22) 550 69 18
tel. kom. 795 517 900

Małgorzata Burzec-Lewandowska
z-ca redaktora naczelnego
e-mail: malgorzata.burzec@propertynews.pl
tel. +48 (22) 550 69 19
tel. kom. 795 517 900

DZIAŁ WSPARCIA PORTALI INTERNETOWYCH

Rozwój i promocja portali, wymiana treści
Patryk Felner (Kierownik Działu Wsparcia Portali Internetowych)
telefon: +48 (32) 356 76 26
e-mail: patryk.felner@ptwp.pl