Portrety Polskiej Medycyny wręczone podczas XV Forum Rynku Zdrowia

Warszawa, 21 października 2019 r.

Operacje z użyciem wirtualnej rzeczywistości, pionierskie metody diagnostyki i leczenia, liderzy i osobowości – Portretami Polskiej Medycyny wyróżniane są osoby i placówki sektora medycznego, które podejmują istotne działania na rzecz ochrony zdrowia i życia oraz rozwoju polskiej medycyny. Laureatów tegorocznej edycji plebiscytu uhonorowano podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XV Forum Rynku Zdrowia w Warszawie.

Plebiscyt Portrety Polskiej Medycyny towarzyszy XV Forum Rynku Zdrowia. Jego celem jest podsumowanie ostatniego roku w sektorze opieki zdrowotnej oraz uhonorowanie osób i instytucji, które odniosły znaczące sukcesy w sferach: zarządzania placówkami medycznymi, rozwoju terapii oraz poprawiania stanu zdrowia społeczeństwa.

Pierwsza edycja Forum Rynku Zdrowia odbyła się 24 października 2005 r. W tym czasie zmieniła się medycyna, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Zmieniał się też nasz system ochrony zdrowia. Od 15 lat o tych zmianach i trendach dyskutujemy podczas Forum Rynku Zdrowia. Przyznajemy także Portrety Polskiej Medycyny – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia. – Tegoroczne Forum Rynku Zdrowia odbywa się tydzień po wyborach parlamentarnych. Tym bardziej chcemy, by głośno wybrzmiało słynne już przesłanie Profesora Mariana Zembali „Nie lamentujmy, ale działajmy!”. Postanowiliśmy także przyznać wyróżnienie specjalne dla Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia – dodaje.

Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2019:

Kategoria: Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)

Prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej oraz Prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych.

Prof. Krzysztof Składowski wraz Prof. Sebastianem Giebelem łączą aktywność w obszarze medycznym i naukowym z sukcesami menedżerskimi. Centrum Onkologii w Gliwicach osiąga bardzo dobre wyniki finansowe a ostatnie miesiące obfitują w sukcesy gliwickiego Oddziału Instytutu. 21 marca 2019 r. dwa zespoły zabiegowe kierowane przez profesorów: Adama Maciejewskiego i Sebastiana Giebela przeprowadziły u 6-letniego pacjenta pierwszą na świecie podwójną transplantację narządów szyi, a potem komórek krwiotwórczych. W gliwickim Centrum Onkologii przeprowadzono dwie takie operacje – także u 65-letniego pacjenta. Jeśli potwierdzą się założenia lekarzy, oba przypadki mogą okazać się przełomem w medycynie, pozwalając ograniczyć stosowanie po przeszczepach obciążającego leczenia immunosupresyjnego.

Kategoria: Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)

Dr Marcin Faflik, prezes Magodent w Warszawie

Warszawski Szpital Magodent należący do Grupy LUX MED został wyróżniony w opublikowanym w czerwcu 2019 r. raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia „Nowotwory złośliwe – koncentracja leczenia zabiegowego”. Pod względem liczby pacjentek szpital jest drugim na Mazowszu ośrodkiem kompleksowej diagnostyki i terapii raka piersi. Spośród ośrodków leczących co najmniej 50 pacjentek z rakiem piersi rocznie szpital zajmuje czwarte miejsce w Polsce i pierwsze na Mazowszu, biorąc pod uwagę odsetek przypadków wymagających ponownego leczenia chirurgicznego w ciągu 30 dni od pierwotnego zabiegu. Działalność placówek Magodent stanowi odpowiedź na pytanie, czy w polskim systemie opieki onkologicznej jest miejsce dla prywatnych szpitali.

Kategoria: Lekarz Rynku Zdrowia

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Dawid Larysz z Oddziału Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach, Kierownik Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR” w Katowicach.

16 lipca 2019 roku prof. Dawid Larysz wraz zespołem Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przeprowadził nowatorską, pierwszą w Polsce i dopiero drugą w Europie, operację u 8-letniej Weroniki. Dziewczynka urodziła się wrodzoną wada genetyczną, która objawia się nieprawidłową budową kości czaszki i twarzy. Prof. Larysz wraz z zespołem olsztyńskiego szpitala przeprowadzili operację, podczas której zastosowano nie tylko planowanie w wirtualnej rzeczywistości, ale także zindywidualizowane szablony operacyjne oraz zindywidualizowane implanty i dystraktory. Operacja była potrzebna, by zwiększyć objętość czaszki dziewczynki, aby jej mózg mógł się rozwijać w prawidłowy sposób. Brak tej możliwości może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentki.

Kategoria: Wydarzenie Rynku Zdrowia

przyspieszenie – nie tylko legislacyjne, ale przede wszystkim praktyczne – cyfryzacji polskiej ochrony zdrowia.

Zarówno udane wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich, mimo wcześniejszych obaw lekarzy i zapowiedzi totalnej katastrofy, jak i elektronicznej recepty, pozwalają mieć uzasadnioną nadzieję, że przełamaliśmy niemoc dotyczącą szerszego, systemowego wprowadzania rozwiązań teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Nagrodę w tej kategorii odebrał Janusz Cieszyński, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za informatyzację systemu opieki zdrowotnej, prowadzi intensywny dialog z wieloma środowiskami, pozostając otwarty na ich argumenty i merytoryczną krytykę. Także dzięki tej współpracy nowy harmonogram informatyzowania ochrony zdrowia realizowany jest bez opóźnień.

Kategoria: Osobowość Rynku Zdrowia

Ewa Minge, założycielka Fundacji Black Butterflies

Założona przez projektantkę mody Ewę Minge Fundacja Black Butterflies niesie pomoc osobom chorym na nowotwory w przechodzeniu przez chorobę do zdrowia i spełniania marzeń. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest Dom Życie – pionierska placówka w Zielonej Górze. Realizuje program wsparcia dla osób chorych oraz ich rodzin, opracowany wraz z ekspertami. W ośrodku działają m.in. gabinety – psychologiczny, psychoterapii grupowej, dietetyczny, poradnia prawna, konsultant onkologiczny, prowadzone są zajęcia fitness. Fundacja organizuje wiele wydarzeń dla osób z chorobami nowotworowymi, w które osobiście angażuje się Ewa Minge, m.in.: imprezy sportowe, spotkania, kursy projektowania komputerowego oraz warsztatów krawieckich dla pacjentów.

Kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, pełniący Obowiązki Kierownika Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

dr Jacek Siewiera wspólnie z chorym wykonał niemal pięciogodzinny zabieg rekompresji leczniczej w komorze hiperbarycznej w ciśnieniu odpowiadającym głębokości 18 metrów pod poziomem morza. W chwili zagrożenia życia pacjenta dr Siewiera przerwał własną dekompresję, zdejmując swój aparat tlenowy, by podać leki stabilizujące układ krążenia. Lekarz świadomie kilkukrotnie przekroczył swój bezpieczny czas bezdekompresyjny. Kpt. dr Jacek Siewiera postawił właściwą diagnozę, zaproponował i zrealizował procedurę medyczną. Był to pierwszy na świecie przypadek łącznego wykorzystania terapii hiperbarycznej oraz m.in. krążenia pozaustrojowego w leczeniu choroby dekompresyjnej dużych wysokości, który zakończył się powrotem do zdrowia.

Kategoria: Lider Rynku Zdrowia

Prof. Jacek Moll, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi za konsekwencję i nowe pomysły w ratowaniu małych serc. Zespół kierowany przez prof. Jacka Molla osiąga sukcesy na światową skalę. Jednym z ostatnich takich dokonań jest operacja zastawki (przeprowadzona w 2018 r., a jej wyniki ogłoszono w roku 2019) – najpierw aortalnej, później zastawki mitralnej (wypreparowanej ze świńskiego jelita) u 10-miesięcznego pacjenta. Lekarze w czasie operacji musieli sami zrobić z materiału biologicznego zastawkę, którą wszczepili później chłopcu. Wykorzystano właśnie materiał biologiczny, bo jest nadzieja na to, że zastawka będzie rosła wraz z dzieckiem. Prof. Jacek Moll kieruje Kliniką w „Matce Polce” od 30 lat. Opublikował około 100 pozycji naukowych. W 1992 r. współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca. Laureat wielu wyróżnień i odznaczeń, w tym Orderu Uśmiechu, jedynego na świecie odznaczenia przyznawanego dorosłym przez dzieci.

Wyróżnienie specjalne: Lider 15-lecia Rynku Zdrowia

Prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Profesor Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, od 1993 roku kieruje Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 1985 roku uczestniczył w pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce w zespole Profesora Zbigniewa Religi. W 2001 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził wraz z zespołem operację przeszczepienia płuco-serca. W 2016 r. Profesor Zembala został prezesem Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS). W działalności politycznej – zarówno będąc posłem na Sejm RP, jak i ministrem zdrowia –  profesor Marian Zembala zawsze apelował o akcentowanie tego, co łączy i powinno być wspólnym celem wszystkich środowisk związanych z ochroną zdrowia: zapewnienie pacjentom możliwie najlepszej opieki. Jest orędownikiem budowania systemu ochrony zdrowia ponad podziałami politycznymi.

Portrety Polskiej Medycyny 2019 przyznano w kategoriach: Lider Rynku Zdrowia, Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne), Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne), Lekarz Rynku Zdrowia, Wydarzenie Rynku Zdrowia, Osobowość Rynku Zdrowia oraz wyjątkowo w tym roku, wyróżnienie specjalne dla Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia. Wyboru laureatów dokonało połączone Kolegium Redakcyjne zespołów dziennikarskich magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Wręczenie Portretów Polskiej Medycyny 2019 odbyło się 21 października br. podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XV Forum Rynku Zdrowia, stanowiącego jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych publicznych debat o obecnym stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Forum Rynku Zdrowia gromadzi co roku ponad 1500 uczestników. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Informacje dodatkowe

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.