Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalnaUdział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik 919 206 459 603,00 zł 56,68%
Inventum 20 FIZ AN 277 682 138 841,00 zł 17,12%
DGA S.A. 128 000 64 000,00 zł 7,89%
BPH FIO Parasolowy 97 473 48 736,50 zł 6,01%
akcje własne 800 400,00 zł 0,05%
Pozostali (poniżej 5%) 198 675 99 337,50 zł 12,25%
Łącznie 1 621 836 810 918,00 zł 100,00%