Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalnaUdział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik 919 206 459 603,00 zł 56,68%
DGA S.A. 128 000 64 000,00 zł 7,89%
Fundusze Rockbridge 251 068 125 534,00 zł 15,48%
akcje własne 150 800 75 400,00 zł 9,30%
pozostali (poniżej 5%) 172 762 86 381,00 zł 10,65%
Łącznie 1 621 836 810 918,00 zł 100,00%