Twoje konto

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalnaUdział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik 875 798 437 899,00 zł 70,7%
DGA S.A. 129 000 64 500,00 zł 10,4%
akcje własne 800 400,00 zł 0,1%
pozostali (poniżej 5%) 232 522 116 261,00 zł 18,8%
Łącznie 1 238 120 619 060,00 zł 100,0%