Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalnaUdział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik 874 378 437 189,00 zł 70,6%
DGA S.A. 129 000 64 500,00 zł 10,42%
akcje własne 800 400,00 zł 0,1%
pozostali (poniżej 5%) 233 942 116 971,00 zł 18,9%
Łącznie 1 238 120 619 060,00 zł 100,0%