Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalnaUdział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik 919 206 459 603,00 zł 53,52%
Inventum 20 FIZ AN 277 682 138 841,00 zł 16,17%
DGA S.A. 128 000 64 000,00 zł 7,45%
BPH FIO Parasolowy 97 473 48 736,50 zł 5,68%
akcje własne 96 506 48 253,00 zł 5,62%
Pozostali (poniżej 5%) 198 675 99 337,50 zł 11,56%
Łącznie 1 717 542 858 771,00 zł 100,00%