Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI W SPRAWIE DOBRYCH PRAKTYK NA NEWCONNECT