Twoje konto

Model bizesowy i strategia

Model biznesowy

Grupa Emitenta specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących budowę i prowadzenie portali internetowych, organizację kongresów, konferencji, targów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami. 

Strategia

Grupa PTWP swoją strategię rozwoju opiera na trzech głównych filarach: działalności eventowej, online i zarządzaniu obiektami. Szczególne znaczenie w strategii Grupy PTWP zajmuje segment digital, w który Grupa inwestuje i który osiąga wymierne rezultaty zgodnie z założonymi parametrami. Grupa obserwuje wyraźny, systematyczny wzrost zainteresowania użytkowników i klientów internetowymi serwisami biznesowymi i branżowymi, które co miesiąc odwiedza około 20 mln unikalnych użytkowników. Czytelnicy coraz częściej poszukują kompleksowej informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat sektora, w którym działają. Wiąże się to ze stałym wzrostem atrakcyjności reklam na serwisach należących do Grupy PTWP. Każdy z portali należących do Grupy ma sprecyzowaną strategię rozwoju mającą na celu osiągnięcie wzrostu oglądalności, przychodów i co za tym idzie – monetyzacji w oparciu o reklamy, ale także zaawansowane rozwiązania e-commerce i marketplace. Grupa PTWP rozwija i inwestuje w specjalistyczne platformy (między innymi: lokalnyrolnik.pl). Grupa szacuje, że w kolejnych kwartałach największą dynamikę wzrostów przychodów i zysku odnotuje właśnie w segmencie digital. W ramach każdego obszaru działalności Grupa PTWP pozostaje aktywna, zarówno jeśli chodzi o rozwój organiczny, jak i przejęcia. Organizowane przez Grupę PTWP wydarzenia przeszły znaczącą metamorfozę, zyskując dzięki hybrydowej formule szerokie zasięgi i dotarcie do większego grona odbiorców. Grupa PTWP buduje bogate kalendarium wydarzeń na przyszłe okresy, w którym znajdą się eventy łączące część targowo-wystawienniczą, konferencyjną i networkingową. Każde wydarzenie uzupełnione jest o komponent internetowy, zyskując dzięki temu szerokie zasięgi. Celem Grupy PTWP jest konsekwentne wypełnianie wydarzeniami kalendarium obiektów: Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. W obszarze zarządzania obiektami Grupa jest także zainteresowana innymi obiektami w Polsce i aktywnie  poszukuje możliwości w tym zakresie.