Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd PTWP

  • Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu
  • Renata Nieradzik - Członek Zarządu
  • Tomasz Ruszkowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza PTWP