Czasopisma

Jesteśmy wydawcą specjalistycznych czasopism i okazjonalnych publikacji kierowanych do atrakcyjnych grup docelowych - przedstawicieli kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, liderów opinii, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, lekarzy i menedżerów służby zdrowia. Blisko 70 proc. czytelników naszych magazynów stanowią osoby zajmujące stanowiska w ścisłym zarządzie firm i podejmujące na co dzień strategiczne decyzje.

Nowy Przemysł

Nowy Przemysł

Od 1998 roku w żywy i interesujący sposób prezentuje problemy polskiego przemysłu w jego europejskim i globalnym kontekście.

» czytaj więcej

Farmer

Farmer

Od 80 lat prezentuje w obiektywny i rzetelny sposób trendy, rozwią…zania i zmiany zachodzą…ce w polskim i światowym rolnictwie.

» czytaj więcej

Rynek Zdrowia

Rynek Zdrowia

Prestiżowe forum wymiany poglądów dotyczących organizacji, finansowania i zarządzania medycyną, a także najnowszych trendów terapeutycznych.

» czytaj więcej

Rynek Spożywczy

Rynek Spożywczy

Renomowany tytuł opisujący relacje, trendy rynkowe i kierunki zmian na szeroko rozumianym rynku producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności.

» czytaj więcej

Wydania specjalne

Wydania specjalne

Specjalistyczne publikacje towarzyszące organizowanym przez Grupę PTWP wydarzeniom. Ciekawe opinie, pogłębione analizy, nieszablonowa szata graficzna.

» czytaj więcej