Twoje konto

Czasopisma

Jesteśmy wydawcą specjalistycznych czasopism i okazjonalnych publikacji kierowanych do atrakcyjnych grup docelowych - przedstawicieli kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, liderów opinii, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, lekarzy i menedżerów służby zdrowia. Blisko 70 proc. czytelników naszych magazynów stanowią osoby zajmujące stanowiska w ścisłym zarządzie firm i podejmujące na co dzień strategiczne decyzje.