Twoje konto

FUNDUSZE UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP - REACT-EU.

Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacyjnego produktu
w postaci konferencji on-line”

Wydatki ogółem projektu: 1 188 486.35 PLN
Wydatki kwalifikowane projektu: 920 996.59 PLN
Wartość dofinansowania projektu: 782 847.06 PLN

 Cel Projektu i planowane efekty: Projekt polega na dokonaniu inwestycji umożliwiającej zaoferowanie przez PTWP S.A. wydarzeń o charakterze kongresowym i konferencyjnym realizowanych w cyberprzestrzeni w nowej jakości i z uwzględnieniem nowych produktów przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.