Twoje konto

FUNDUSZE UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP - REACT-EU.

Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line”

Planowana całkowita wartość projektu: 1 137 125,80 PLN
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 924 492,52 PLN
Wartość dofinansowania: 785 818,61 PLN

 Cel Projektu i planowane efekty: Projekt polega na dokonaniu inwestycji umożliwiającej zaoferowanie przez PTWP S.A. wydarzeń o charakterze kongresowym i konferencyjnym realizowanych w cyberprzestrzeni w nowej jakości i z uwzględnieniem nowych produktów przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.