Konferencje Nowego Przemysłu

Kongres Nowego Przemysłu

Najbliższa edycja: październik 2017 r. | Relacja z poprzedniej edycji

Poświęcony jest strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii (energetyka/gaz). Wspiera pozytywne inicjatywy i działania wpływające na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym. W czasie debat i paneli tematycznych zwracamy uwagę na sprawy ważne dla całego przemysłu.

Konferencja "Górnictwo"

Najbliższa edycja: listopad 2017 r. | Relacja z poprzedniej edycji

Doroczne spotkanie menedżerów branży górniczej i zaplecza. Forum wymiany opinii i doświadczeń o aktualnym stanie i kierunkach rozwoju branży górniczej. Największa konferencja dedykowana sektorowi górniczemu w Polsce.

Konferencja "Nafta/Chemia"

Najbliższa edycja: grudzień 2017 r. | Relacja z poprzedniej edycji

Debata nad aktualnym stanem oraz możliwościami i kierunkami rozwoju sektorów naftowego i chemicznego w Polsce z udziałem naukowców, polityków i menedżerów firm sektora.

Forum "Zmieniamy Polski Przemysł”

Najbliższa edycja:  6 lutego 2017 r. | Relacja z poprzedniej edycji

Projekt jest jednym z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszym kraju. Poświęcony strategicznym zmianom zachodzącym w polskiej gospodarce. Podsumowaniem Forum jest uroczysta gala wręczenia tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł”.