Twoje konto

Cykliczne

EEC Trends

Aktualne i kluczowe dla gospodarki tematy, przekrojowe debaty o zjawiskach, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać społeczną i gospodarczą rzeczywistość – to zagadnienia leżące u podstaw programu EEC Trends. Konferencja stanowi wstęp do największego spotkania biznesowego Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Więcej

Europejski Kongres Gospodarczy

Formuła Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmuje szerokie spektrum tematów gospodarczych i zróżnicowane formy aktywności ‒ od wydarzeń w modelu online, poprzez publikację raportów, rozmowy poświęcone trendom kształtującym naszą najbliższą przyszłość, aż po kulminację ‒ trzydniową wielowątkową debatę w Katowicach.

Grono ekspertów Europejskiego Kongresu Gospodarczego tworzą unijni komisarze, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy oraz decydenci. Podczas kwietniowych debat omówią kluczowe zagadnienia związane z przyszłością gospodarki oraz obszary, w których dokonują się największe zmiany, sytuację ekonomiczną i wiele innych istotnych aktualnie tematów.

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku obejmuje wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście. Sesje plenarne wyznaczają główne kierunki, które w przybliżeniu rozwijają panelowe spotkania specjalistów.

Więcej