Rynek Zdrowia

Ukazujący się od stycznia 2005 r. miesięcznik Rynek Zdrowia jest prestiżowym forum wymiany poglądów dotyczących organizacji, finansowania i zarządzania medycyną, a także najnowszych trendów terapeutycznych.

Nakład Rynku Zdrowia wynosi obecnie 12 000 egz. i jest kontrolowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.

Miesięcznik jest adresowany do najbardziej opiniotwórczych kręgów środowiska medycznego: dyrektorów szpitali, ordynatorów, szefów klinik i przychodni, przedstawicieli branży farmaceutycznej i innych dostawców obsługujących placówki medyczne, a także przedstawicieli administracji, polityków oraz decydentów wpływających na funkcjonowanie służby zdrowia.

Stanowi platformę dyskusji i opinii, niekiedy skrajnych i kontrowersyjnych, ale zawsze inspirujących do kreowania najlepszych rozwiązań. W otwarty sposób mówi o rynku i pieniądzach w rodzimej służbie zdrowia, czyli o tym, czego jej najbardziej brak. Opisuje to, co najbardziej istotne dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Warto zobaczyć