Kalendarium

Zarząd spółki PTWP S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14.02.2018
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15.05.2018
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14.08.2018
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14.11.2018
 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 30.05.2018

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki PTWP S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14.02.2017
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15.05.2017
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14.08.2017
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14.11.2017
 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 31.05.2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki PTWP S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12.02.2016
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13.05.2016
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12.08.2016
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14.11.2016
 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 14.06.2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki PTWP S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 14.02.2015
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15.05.2015
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14.08.2015
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 14.11.2015
 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2014 rok - 12.06.2015

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki PTWP SA informuje, że raporty okresowe w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 14.02.2014 roku
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 15.05.2014 roku
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 14.08.2014 roku
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 14.11.2014 roku
 • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 rok - 12.06.2014 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki PTWP S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15.05.2013
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14.08.2013
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14.11.2013
 • Jednostkowy raport roczny za 2012 rok - 14.06.2013
 • Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 14.06.2013