Europejski Kongres Gospodarczy

X edycja: 14-16 maja 2018 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Najważniejsza impreza gospodarcza w Europie Środkowej – trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Tematyka Kongresu obejmuje kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy: polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, perspektywy sektora finansowego i bankowego, wyzwania stojące przed krajami Unii Europejskiej.

Szefem Rady Programowej Kongresu jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, którego autorytet stanowi rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego imprezy.

Więcej o edycjach Kongresu: