Twoje konto

Władze spółki

230330 WOJCIECH KUSPIK PREZES PTWP 004 (1).jpg

Wojciech Kuśpik - prezes zarządu Grupy PTWP 

Prezes i akcjonariusz Grupy PTWP, twórca i wydawca specjalistycznych mediów. Od początku działalności w prywatnym biznesie – jako właściciel i współwłaściciel firm.

Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej, która co roku gromadzi w Katowicach tysiące przedstawicieli świata gospodarki i polityki.

Pozazawodowe pasje prezesa Grupy PTWP oscylują wokół Afryki.

 

Renata Nieradzik - członek zarządu

Pani Renata Nieradzik jest absolwentką Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania (1999 r.) oraz Liceum Ekonomicznego w Sosnowcu na kierunku Finanse i Rachunkowość (1991 r.). W roku 2000 uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 16661/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z grupą kapitałową PTWP S.A. jest związana od 2001 r., w której zajmuje aktualnie stanowisko Dyrektora Finansowego - Głównego Księgowego. Kieruje działalnością finansową i księgową Emitenta, jak również wszystkich spółek z Grupy kapitałowej Emitenta, tj. Publikator sp. z o.o., Centrum Kreowania Liderów S.A., PTWP-ONLINE sp. z o.o., PTWP Event Center sp. z o.o.

 

Tomasz Ruszkowski - członek zarządu

Pan Tomasz Ruszkowski jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku studiów: Zarządzanie i marketing (2003 r.) oraz Kolegium Języka Biznesu na Uniwersytecie Śląskim (2000 r.). Pan Tomasz Ruszkowski ukończył również Studium Zarządzania i Marketingu na Politechnice Częstochowskiej oraz kurs „English for business” LCCI. Z grupą kapitałową PTWP S.A. jest związany od 2001 r., w której zajmuje stanowisko Dyrektora marketingu i sprzedaży, w tym przede wszystkim tworzy i realizuje politykę sprzedażową firmy, wprowadza nowe produkty na rynek oraz nadzoruje projekty unijne POIG. Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Emitenta, tj. Centrum Kreowania Liderów S.A.