Zarząd

Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu Grupy PTWP SA

Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu Grupy PTWP SA

Zarządza firmą od samego początku, pełniąc jednocześnie funkcję redaktora naczelnego Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, a także wydawcy pozostałych portali i czasopism. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej gromadzącej każdego roku kilka tysięcy gości, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii.

Pozazawodowe pasje prezesa Grupy PTWP oscylują wokół Afryki.

 

Renata Nieradzik - Członek Zarządu

Pani Renata Nieradzik jest absolwentką Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania (1999 r.) oraz Liceum Ekonomicznego w Sosnowcu na kierunku Finanse i Rachunkowość (1991 r.). W roku 2000 uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 16661/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z grupą kapitałową PTWP S.A. jest związana od 2001 r., w której zajmuje aktualnie stanowisko Dyrektora Finansowego - Głównego Księgowego. Kieruje działalnością finansową i księgową Emitenta, jak również wszystkich spółek z Grupy kapitałowej Emitenta, tj. Publikator sp. z o.o., Centrum Kreowania Liderów S.A., PTWP-ONLINE sp. z o.o., PTWP Event Center sp. z o.o.

 

Tomasz Ruszkowski - Członek Zarządu

Pan Tomasz Ruszkowski jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku studiów: Zarządzanie i marketing (2003 r.) oraz Kolegium Języka Biznesu na Uniwersytecie Śląskim (2000 r.). Pan Tomasz Ruszkowski ukończył również Studium Zarządzania i Marketingu na Politechnice Częstochowskiej oraz kurs „English for business” LCCI. Z grupą kapitałową PTWP S.A. jest związany od 2001 r., w której zajmuje stanowisko Dyrektora marketingu i sprzedaży, w tym przede wszystkim tworzy i realizuje politykę sprzedażową firmy, wprowadza nowe produkty na rynek oraz nadzoruje projekty unijne POIG. Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Emitenta, tj. Centrum Kreowania Liderów S.A.