Twoje konto

Wydania specjalne

Doroczne wydawnictwo, które od lat towarzyszy kadrze zarządzającej polskich firm przemysłowych oraz współpracujących z przemysłem - autorski wybór tego, co najważniejsze dla kluczowych branż gospodarki. Opisujemy trendy oraz czynniki decydujące o perspektywach rozwoju przedsiębiorstw.

Raport jest dystrybuowany wśród kadry zarządzającej największych polskich przedsiębiorstw, jest także dostępny podczas najważniejszych konferencji i imprez targowych. Specjalny kolportaż adresujemy do uczestników rynku finansowego – banków, funduszów inwestycyjnych, inwestorów i analityków.

Na stronach Raportu doświadczeni publicyści i eksperci analizują poszczególne sektory polskiego przemysłu (energetyka, górnictwo, hutnictwo, nafta, chemia), publikując dane finansowe wybranych przedsiębiorstw poszczególnych branż, co pozwala czytelnikom o innych specjalnościach wyrobić sobie pogląd na bieżącą sytuację i perspektywy danej branży.

Ważnym uzupełnieniem Raportu jest dział Informatyka dla przedsiębiorstw, a w nim między innymi zestawienie wiodących dostawców rozwiązań IT dla przemysłu i branży energetycznej, a także materiały prezentujące ideę inteligentnego przedsiębiorstwa.

Kładziemy szczególny nacisk na selekcję i dobór informacji oraz opracowanie i sposób prezentacji danych, tak by Raport na długi czas stał się praktycznym narzędziem w warsztacie menedżera.

 

Property Magazine

Cykliczne wydawnictwo towarzyszące najważniejszym konferencjom dotyczącym rynku nieruchomości komercyjnych, na czele z organizowanym przez Grupę PTWP SA dorocznym Property Forum. Każde wydanie zawiera autorski wybór tekstów opisujących aktualny stan oraz możliwości i kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i na świecie.

Property Magazine jest dystrybuowany wśród kadry zarządzającej największych przedsiębiorstw działających w segmencie nieruchomości komercyjnych. Trafia bezpośrednio do właścicieli oraz zarządców spółek inwestujących na rynku centrów handlowych, biurowców, magazynów i hoteli, najemców powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, sieci hoteli, szefów największych agencji doradczych oraz przedstawicieli instytucjonalnego otoczenia branży.
Wydawnictwo adresujemy również do uczestników rynku finansowego, banków, funduszy inwestycyjnych, analityków, inwestorów, a także do przedstawicieli samorządów i innych osób mających realny wpływ na zmiany w tym sektorze.

Na stronach magazynu publicyści i eksperci opisują kondycję i perspektywy poszczególnych segmentów rynku (centra handlowe, biura, magazyny, hotele), publikują przekrojowe raporty, analizują strategie wybranych przedsiębiorstw, a także prezentują sylwetki liderów branży. W każdym wydaniu szukamy odpowiedzi na nurtujące rynek pytania. Jaka jest sytuacja sektora w Polsce, Europie i na świecie? Jak instytucje finansowe oceniają potencjał i bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? Gdzie szukać funduszy na realizację przedsięwzięć?

Prezentujemy aktualny i kompletny raport na temat kondycji rynku nieruchomości komercyjnych, będącego nie tylko w Polsce ważnym ogniwem napędzającym gospodarkę.