Twoje konto

Nowy Przemysł

WYDAWCA

Wojciech Kuśpik
e-mail: wojciech.kuspik@wnp.pl

REDAKTOR NACZELNY

Jacek Ziarno
e-mail: jacek.ziarno@wnp.pl

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO

Oskar Filipowicz
e-mail: oskar.filipowicz@wnp.pl

Adrian Ołdak
e-mail: adrian.oldak@wnp.pl

SEKRETARZ REDAKCJI

Zbigniew Konarski
telefon: +48 (32) 209 13 03 w. 7670
e-mail: zbigniew.konarski@wnp.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI

Agnieszka Kołodziej
telefon: +48 (32) 209 10 42
fax: +48 (32) 356 76 16
e-mail: agnieszka.kolodziej@wnp.pl

DANE TELEADRESOWE

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
telefon/fax: +48 (32) 209 13 03 wew. 7625
e-mail: np@wnp.pl

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Atrium Centrum
Aleja Jana Pawła II 29 (4 p.)
00-867 Warszawa
tel. +48 (22) 550 69 21,
fax +48 (22) 550 69 01