Twoje konto

Rynek Spożywczy

Rynek Spożywczy ukazuje się od września 2007 roku. Jest tytułem opisującym relacje, trendy rynkowe, kierunki zmian sektorowych  występujących na szeroko rozumianym rynku producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności.

Rynek Spożywczy jest pismem adresowanym przede wszystkim do zarządów i właścicieli firm, wyższej i średniej kadry zarządzającej przedsiębiorstw - producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców. Naszymi czytelnikami są także parlamentarzyści, analitycy rynku i naukowcy. Nakład tytułu wynosi 10 000 egzemplarzy. Największą część nakładu dystrybuujemy poprzez prenumeratę redakcyjną bezpośrednio na biurka najważniejszych osób w branży.

Czasopismo analizuje wszystkie branże tworzące ten bardzo ciekawy rynek: mięsno-wędliniarską, mleczarsko-nabiałową, zbożowo-młynarską, piekarniczą i cukierniczą, słodyczy i produktów suchych, napojów, wody i soków, przetworów rybnych, warzywnych i owocowych oraz mrożonek, a także przemysł tłuszczowy oraz spirytusowy i fermentacyjny.

Tematyka Rynku Spożywczego skupia się także na dystrybucji produktów spożywczych, działalności sieci handlowych i ich współpracy z producentami, produkcji i stosowania opakowań, dostawców maszyn i urządzeń dla branży spożywczej, problematyki logistycznej oraz prawnej i finansowej. Redakcja poświęca dużo uwagi obszarom skutecznego zarządzania, efektywności, inwestycjom wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstw na lokalnym i globalnym rynku.

W Rynku Spożywczym pojawiają się teksty analizujące działania czołowych firm i przedsiębiorców nadających ton temu rynkowi, teksty poświęcone problemom poszczególnych branż oraz materiały o inwestycjach, fuzjach i przejęciach, o ekspansji zagranicznej, nowych technologiach, normach i wymaganiach jakościowych, zagadnieniach informatycznych istotnych dla rynku. W każdym numerze prezentowane są opinie i komentarze kilkudziesięciu osób, w tym menedżerów i właścicieli oraz analityków i ekspertów rynku. Każdy numer zawiera także specjalny raport tematyczny, prezentujący problematykę wymagającą szczególnego pogłębienia.