Twoje konto

Dziesięciu Inwestorów bez Granic wyłonionych podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Katowice, 08 maja 2024 r.

Wśród firm laureatów tegorocznej nagrody Inwestor bez Granic znaleźli się: Bosch w Polsce, MSD Polska, Veolia w Polsce, San Donato, Panattoni, Fakro, InPost, Press Glass Holding, Sanok Rubber Company, Track, Tec. Te zaszczytne tytuły przyznano podczas XVI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Celem konkursu Inwestor bez Granic jest propagowanie partnerskich i przejrzystych relacji między rynkiem, inwestorem i administracją. Konkurs docenia współdziałanie oparte na zaufaniu i odpowiedzialności, które sprzyja efektywnej realizacji strategii inwestycyjnych.

Tytułem Inwestor bez Granic nagrodzeni zostali najskuteczniejsi polscy inwestorzy aktywni na rynkach zagranicznych, a także podmioty zagraniczne inwestujące w Polsce. Obie te grupy funkcjonują od pewnego czasu w warunkach, które charakteryzują niestabilność i trudna do przewidzenia dynamika rynku. Mierzą się również ze skutkami wywołanymi pandemią, wojną w Ukrainie, stawiają czoła licznym kryzysom, takim jak np.: sytuacja klimatyczna, inflacja, wahania popytu, wysokie ceny energii czy materiałów budowlanych oraz presja regulacyjna.

Wobec aktualnych zawirowań i sytuacji kryzysowych aktywni inwestorzy „bez granic” stają dziś w obliczu nie lada wyzwań. Dotyczy to polskich podmiotów podejmujących śmiałe decyzje o ekspansji poza granicami kraju, jak i firm zagranicznych angażujących się w kraju atrakcyjnym inwestycyjnie, ale obarczonym niebezpieczeństwem spowolnienia gospodarczego, wynikającego ze specyfiki własnej geolokalizacji.

– Tegoroczna edycja Inwestora bez Granic przypada w 20. rocznicę polskiej akcesji do Unii Europejskiej. Warto o tym przypomnieć, bo bez członkostwa w europejskiej wspólnocie, bez wolnorynkowych swobód i nowych możliwości, jakie otworzyło ono przed inwestorami, firmy nie mogłyby realizować swoich planów, a polska gospodarka nie rosłaby wraz z nimi – mówił podczas gali Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP oraz organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Zwycięskie firmy to dziesięć przykładów dobrych praktyk, biznesowej wyobraźni, konsekwencji i skuteczności – dodał.

Jury w tegorocznej edycji wyłoniło dziesięciu laureatów, którzy są najskuteczniejszymi polskimi inwestorami realizującymi ekspansję zagraniczną lub odpowiedzialnymi zagranicznymi podmiotami w Polsce, które wpływają na pozytywne zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Nominacje do tej nagrody spłynęły z szerokiego grona: instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą, środowiska biznesu. Merytoryczne wsparcie projektu zapewniła redakcja portalu gospodarczego WNP.PL oraz magazynu Nowy Przemysł. 

Laureaci konkursu Inwestor bez Granic: 

Bosch w Polsce – kompetencje i inwestycje na czasie.

Firma Bosch ma w Polsce cztery spółki, osiem fabryk, centra badawczo-rozwojowe i centrum kompetencyjne IT. Produkuje sprzęt AGD, części samochodowe i akcesoria do elektronarzędzi. Bosch w ciągu ponad trzydziestu lat obecności w Polsce zrealizował inwestycje warte kilka miliardów euro. W zeszłym roku ogłosił, że kolejną będzie fabryka pomp ciepła w Dobromierzu pod Wałbrzychem. 

MSD – wiedza, innowacje, zdrowie.

Biofarmaceutyczna firma o globalnym zasięgu.  Firma oferuje leki i szczepionki, przodując w badaniach nad profilaktyką i leczeniem chorób. Tylko w zeszłym roku zainwestowała w Polsce w badania i rozwój 190 milionów złotych, a w ciągu dekady jej całkowite nakłady wyniosły prawie 4 miliardy. Dzięki MSD, Polska staje się ważnym ogniwem w łańcuchu światowych centrów badawczych. 

Veolia w Polsce – w czołówce zielonej transformacji.

Grupa koncentruje się na sektorze ciepłowniczym. Wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Jej nowoczesne bloki kogeneracyjne umożliwią znaczącą redukcję emisji CO2 w Poznaniu.  W Lidzbarku Warmińskim powstała ciepłownia zasilana energią ze źródeł odnawialnych: są tam pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny ciepła. Podobne rozwiązania Veolia zastosuje w kolejnych instalacjach.   

San Donato – nowa wartość w polskim sektorze medycznym.

Jedna z największych, włoskich prywatnych grup medycznych. Firma nabyła większościowy pakiet udziałów w grupie American Heart of Poland – powstał europejski lider wśród ośrodków leczących choroby układu krążenia. Przejęcie zaowocuje wymianą doświadczeń, współpracą na niwie badań i rozwoju, dostępem do zaawansowanych technologii i najlepszych praktyk. 

Panattoni – deweloper na fali.

Największy deweloper obiektów przemysłowych i logistycznych w Europie. Panattoni jest liderem branży w Polsce, także w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Na południu Anglii firma tworzy jedną z największych stref deweloperskich w regionie. Marka weszła na rynek duński i belgijski, i rozpoczęła budowę parku logistycznego w Austrii. Wkrótce otworzy biuro w Arabii Saudyjskiej. Ma również plany dotyczące Japonii i Australii. 

Fakro – innowacyjni, konkurencyjni, globalni.

W ciągu trzydziestu lat z małego, rodzinnego zakładu firma rozwinęła się w międzynarodową korporację. Dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. Fakro jest jedyną, polską spółką prywatną w czołówce europejskich firm innowacyjnych. Eksport stanowi siedemdziesiąt procent jej sprzedaży. Produkty Fakro można znaleźć w ponad sześćdziesięciu krajach. 

InPost – zdecydowanie i konsekwentnie w Europie.

Lider dostaw w branży e-commerce. Działa w dziewięciu krajach. Jest aktywnym inwestorem. Przejmując spółkę Mondial Relay, wszedł na rynki Francji i krajów Beneluksu, a kupując udziały w logistycznej Menzies Distribution Group, umocnił się w Wielkiej Brytanii. InPost szacuje, że w tym roku jego wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem fuzji i przejęć, wyniosą około miliarda trzystu milionów złotych. 

Press Glass Holding – europejski lider w branży przetwórstwa szkła dla budownictwa.

Firma z 30-letnim doświadczeniem, która konkuruje ze światowymi gigantami.  Jest uznanym dostawcą szyb zespolonych do rozpoznawalnych budynków w Europie i Stanach Zjednoczonych. Press Glass Holding posiada 15 zakładów w Polsce, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Litwie oraz Stanach Zjednoczonych. Press Glass jest firmą niezależną ze stuprocentowo polskim kapitałem.  

 Sanok Rubber Company – akwizycje i dywersyfikacja.

Jeden ze światowych liderów branży wyrobów gumowych. Na rynku od ponad dziewięćdziesięciu lat. Współtworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju motoryzacji, budownictwa i przemysłu. Dba o dywersyfikację produktową i geograficzną. W zeszłym roku spółka kupiła fińską Grupę Teknikum, nabyła też pakiet kontrolny firmy BSP Bracket System Polska. Firma Sanok Rubber Company wypracowała ponad 74 miliony złotych zysku. 

Track Tec – spektakularne przyspieszenie.

Trac Tec to wiodący dostawca rozwiązań dla szynowej infrastruktury transportowej w ponad 40 krajach. Ma siedem zakładów w Europie. Oferuje usługi wykonawcze, logistyczne i doradcze. Rozwój Grupy jest efektem wzrostu organicznego, fuzji i przejęć oraz współpracy międzynarodowej. Przychody firmy z eksportu wzrosły w ubiegłym roku 2,5-krotnie, a udział eksportu w przychodach przekroczył 50%. 

Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w dniach 7-9 maja 2024 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem Kongresu, od pierwszej edycji w 2009 r., jest Grupa PTWP. 

Informacje dodatkowe

Galeria zdjęć