Twoje konto

Grupa PTWP z dobrymi wynikami po czwartym kwartale 2023 r. i wzrostami w segmencie digital

Katowice, 14 lutego 2024 r.

Grupa PTWP, będąca na etapie przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW, w ostatnim kwartale 2023 r. wypracowała 25,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży (wzrost o 15 proc. rdr.). Bardzo dobra sprzedaż w tym okresie przełożyła się na 1,9 mln zł EBITDA oraz 2 mln zł zysku brutto. Grupa PTWP utrzymała wysoki poziom przychodów w całym 2023 r. i  narastająco po czterech kwartałach Grupa zaraportowała 87,6 mln zł przychodów netto (wzrost o 2 proc. rdr.). Pozwoliło to wypracować 7,3 mln zł EBITDA oraz 6,7 mln zł zysku brutto. Na zakończenie ubiegłego roku Grupa miała wysoką pozycję gotówkową (prawie 25 mln zł). W ubiegłym roku Grupa PTWP sukcesywnie rozwijała swoją działalność medialno-kongresową. Na uwagę zasługuje zwiększenie zaangażowania w segmencie portali internetowych (digital), które średnio miesięcznie odwiedza ok. 20 mln unikalnych użytkowników, co plasuje Grupę w top 3 biznesowych mediów w Polsce.

– Pomimo trudności związanych ze zmiennymi warunkami gospodarczymi, ubiegły rok niewątpliwie możemy zaliczyć do udanych. Opierając swoją działalność na kilku segmentach, w każdym z nich zrealizowaliśmy wyznaczone cele operacyjne. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na stabilnym rozwoju biznesu, co miało przełożenie na nasze wyniki finansowe – informuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Grupa PTWP w IV kw. 2023 r. osiągnęła 25,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży – wzrost o niemal 15 proc. względem tego samego okresu 2022 r. EBITDA w raportowanym okresie wyniosła 1,9 mln zł, co stanowi prawie sześciokrotny wzrost tego wskaźnika (+468 proc.) w porównaniu do IV kwartału 2022 r. Natomiast zysk brutto w ostatnim kwartale ub. r. wyniósł 2 mln zł – oznacza to również skokowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., gdy wykazano 39 tys. zł zysku brutto.

Narastająco po czwartym kwartale Grupa PTWP wypracowała łącznie 87,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z 2022 r. (2 proc. rdr.). Z kolei zysk brutto w analizowanym okresie wyniósł 6,7 mln zł i był o ponad 41 proc. niższy niż rok wcześniej. Istotny wpływ na wyniki brutto w 2022 r. miały jednak zdarzenia jednorazowe takie jak organizacja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) oraz dotacja przyznana w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0 PFR, dlatego taki spadek zysku wynika przede wszystkim z efektu bazy.

Po czterech kwartałach 2023 r. Grupa PTWP miała wysoki stan środków pieniężnych, który na koniec grudnia ubiegłego roku wyniósł prawie 25 mln zł.

– Wynik EBITDA za ubiegły rok wyniósł 7,3 mln zł. Jednak wyłączenie zdarzeń jednorazowych w 2022 roku, pozwala zauważyć, że wynik finansowy jest wyższy w 2023 roku niż w analogicznym okresie – podsumowuje Wojciech Kuśpik. – Grupa ma stabilną sytuację finansową. Mamy wysoki stan środków pieniężnych, co zapewnia nam wystarczające finansowanie na dalszy dynamiczny rozwój oraz ewentualne akwizycje – dodaje.

W całym 2023 r. Grupa PTWP zanotowała rekordowe wyniki w segmencie digital. W każdym miesiącu serwisy internetowe odwiedzało średnio 20 mln unikalnych użytkowników.

– W ostatnich latach mocno postawiliśmy na rozwój naszej grupy serwisów internetowych oraz rozbudowę działów redakcyjnych. Pod względem miesięcznych wizyt aż 20 mln unikalnych użytkowników zajmujemy trzecią pozycję wśród biznesowych mediów w Polsce i zanotowaliśmy największy udział zysku z działalności online w wyniku finansowym, co dowodzi słuszności obranej strategii. Widzimy również rosnące zainteresowanie eventami, co daje podstawy do dalszego wzrostu w tym roku. Naszą intencją jest dalsze budowanie stabilnego i zdywersyfikowanego biznesu opartego o segment online –  zakończył prezes Grupy PTWP.

Grupa w IV kw. 2023 r. zorganizowała prestiżowe wydarzenia dla sektora medycznego, przemysłowego i spożywczego. Forum Rynku Zdrowia, Forum Rynku Spożywczego i Handlu oraz PRECOP 28 przyciągnęły rekordową frekwencję, wypracowując wysokie przychody. Dodatkowo, efektywne zarządzanie obiektami, takimi jak Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, pozwoliło na pełne wykorzystanie ich potencjału, wypełniając kalendarium obu hal wydarzeniami targowymi, konferencyjnymi oraz rozrywkowymi.

Grupa PTWP jest coraz bliżej przeniesienia spółki PTWP SA na regulowany rynek GPW. W styczniu tego roku  spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

 

 

 

Informacje dodatkowe