Twoje konto

Jak kształtuje się przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki? – Trwa rejestracja na EEC Trends

Katowice, 22 stycznia 2024 r.

Już 8 lutego 2024 roku w Warszawie, opiniotwórczych ekspertów, przedstawicieli rządu oraz przedsiębiorców zajmować będą dyskusje na temat nowych kierunków oraz kluczowych trendów, które kształtują przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki. Coroczna konferencja EEC Trends jest wprowadzeniem do największego wydarzenia biznesowego Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który w tym roku odbędzie się w terminie 8–10 maja. Rejestracja na EEC Trends trwa.

Na konferencję EEC Trends składa się cykl debat dotyczących perspektyw i aktualnych kierunków rozwoju polskiej gospodarki przy nieocenionym wkładzie partnerów oraz uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Multidyscyplinarne grono ekspertów weźmie udział w dyskusjach, które będą miały swoją kontynuację podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jak co roku, program kongresu będzie odpowiadać na wyzwania współczesności. 

– W trakcie tegorocznej edycji EEC Trends dyskusjom poddane zostaną najważniejsze zjawiska w gospodarce: skutki skomplikowanej sytuacji geopolitycznej z wojną w Europie i kryzysem energetycznym na czele, transformacja sektora energii i procesy dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych, a także między innymi zjawiska związane ze spowolnieniem gospodarczym oraz uwarunkowania i skutki cyfryzacji – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. – Wypracowane wspólnie przez grono najbardziej cenionych ekspertów wnioski, jak co roku, stanowić będą solidną bazę do opracowania ostatecznej agendy 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego – dodaje.  

EEC Trends otworzy sesja pod tytułem „Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących”, podczas której zaproszeni paneliści dyskutować będą na temat najważniejszych wyzwań czekających nowy rząd i administrację. Jak odblokować środki z KPO? Jak napędzać inwestycje prywatne? Jaki jest wpływ zawirowań geopolitycznych na gospodarkę? Polska w UE – nowe otwarcie? Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć zaproszeni do udziału w panelu eksperci.

 

Kolejnym zakresem tematycznym podjętym podczas tegorocznej edycji EEC Trends będzie energia w kontekście transformacji oraz bezpieczeństwa. Zaproszeni goście pochylą się nad kwestią nowej definicji bezpieczeństwa i niezależności energetycznej i spróbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, czego oczekują biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii. 

Dalszym tematem rozważań będą inwestycje i ich finansowanie. Dyskutanci omówią główne czynniki i ryzyka powstrzymujące decyzje o zaangażowaniu w nowe projekty oraz przybliżą skuteczne metody mobilizacji prywatnego biznesu i zachęcania firm do inwestowania. Istotnym aspektem będzie także rola państwa i otoczenia regulacyjnego, a także przedstawienie atrakcyjnych kierunków inwestowania i motywacji decyzji. 

Kolejny panel „Prawo, biznes, gospodarka” poświęcony będzie restrykcyjności wymiaru sprawiedliwości w obszarze gospodarki. Zaproszeni goście omówią własne, subiektywne odczucia, twarde dane, widoczne tendencje oraz drastyczne przykłady. Wspólnie zastanowią się również, jak powinien wyglądać współczesny obieg gospodarczy w kontekście kompetencji prokuratorów i sędziów oraz jak przewlekłość procedur sądowych zaburza działalność gospodarczą.  Z kolei sesja „Zrównoważona gospodarka” zagłębi tematykę wpływu globalnego szczytu klimatycznego na europejską i światową gospodarkę. 

Panel „Infrastruktura i budownictwo” poświęcony będzie m.in. kluczowym projektom inwestycyjnym w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej. Zaproszeni goście spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebna jest zmiana modeli finansowo-organizacyjnych. 

Również tematy cyfryzacyjne staną się przedmiotem rozważań zaproszonych na EEC Trends gości, którzy wspólnie zastanowią się, jakie trendy technologiczne panować będą w 2024 roku oraz w jakie technologie warto inwestować. Omówią również zapotrzebowanie na technologie w kontekście zielonej transformacji i efektywności energetycznej. 

„Polska, Ukraina, Europa” to sesja, podczas której goście spróbują ustalić, na jakich zasadach oprzeć relacje Ukraina-Polska-Europa oraz jak powinna kształtować się rola polskich inwestorów i wykonawców w odbudowie Ukrainy. 

Zarządzanie wewnętrznie zróżnicowanymi zespołami: jak wykorzystać potencjał wielokulturowości i zapobiegać konfliktom? Korzyści z różnorodności w firmie: efektywność i kreatywność, relacje i kompetencje, wizerunek pracodawcy. Migranci na rynku pracy – trendy, kwalifikacje, adaptacja, prawo i procedury – to główne nurty, wokół których skupiona będzie sesja o nazwie „Kadry, rynek pracy, różnorodność”, zamykająca jednocześnie harmonogram paneli dyskusyjnych podczas wydarzenia. 

Warty uwagi będzie także dwuczęściowy cykl Trend Talks – nowa formuła wydarzeń składających się na coraz bardziej zróżnicowany program EEC. W ramach Trend Talks na otwartej scenie odbywać się będą rozmowy z gośćmi: znanymi ekonomistami, politykami, dyplomatami, osobowościami świata biznesu, kultury i życia społecznego. 

Istotnym elementem wydarzenia będzie także spotkanie Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego – po raz pierwszy z udziałem uczestników zainaugurowanego jesienią projektu EEC Members, ukierunkowanego na całoroczny networking w elitarnym gronie uczestników VIP i partnerów EEC. Spotkanie połączonych gremiów będzie poświęcone programowaniu najbliższej edycji kongresu i integracji środowiska EEC. 

Udział w konferencji potwierdzili już m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Joanna Burnos, założycielka LEADERIS Institute, członkini Rady Doradczej The Alliance of Her; Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Jadwiga Emilewicz, poseł, minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister rozwoju w latach 2018–2020, wiceprezes Rady Ministrów w 2020; Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna na Polskę i Kraje Bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; Radosław Frańczak, partner, Technology Consulting Leader w EY Polska; Marek Gabryś, prezes AIUT; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy; Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki; Bartosz Krysta, członek zarządu Veolia Energy Contracting Poland; Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich;  Krzysztof Kwiatkowski, senator RP;  Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego; Andrzej Losor, członek zarządu Heidelberg Materials; Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora systemu BLIK; Joanna Pandera, prezeska Forum Energii; Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej; Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Artur Popko, prezes Budimex; Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED.; Reinier Schlatmann, CEO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej DS. Smith; Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu pionu ds. Unii Europejskiej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Jennifer Tyldesley, radca ministerialny ds. gospodarczych Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Jarosław Urban, wiceprezes VIVE Textile Recycling; Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Jak co roku podczas EEC Trends redakcja portalu gospodarczego WNP.PL przyzna nagrody "WNP Awards". Wyróżnienia trafią w ręce tych, którzy za sprawą własnych inicjatyw przyczyniają się do pozytywnych przemian w polskiej gospodarce. W konkursie „WNP Awards” nagradzane są jednostki, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatniego roku odegrały kluczową rolę w kształtowaniu rodzimego sektora gospodarczego. Nagrody te są poświęcone tym, którzy odważnie podejmują działania, skutecznie realizują projekty, wytyczają nowe trendy i kierunki rozwoju, aktywnie reagując na współczesne wyzwania gospodarcze.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.trends.eecpoland.eu/pl/ 

EEC Trends odbędzie się 8 lutego 2024 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Informacje dodatkowe

Galeria zdjęć