Twoje konto

Spółka PTWP złożyła prospekt do zatwierdzenia w KNF

Katowice, 24 stycznia 2024 r.

Spółka Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP) złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z  ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.  Na postawie złożonego prospektu do zatwierdzenia, nie będzie przeprowadzana oferta publiczna.

– Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez spółkę strategię rozwoju i, zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy proces przejścia na główny parkiet GPW. Zatwierdzenie prospektu otworzy nam drogę do akceleracji wzrostu i da nam nowe możliwości biznesowe – komentuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: digital – jako wydawca specjalistycznych portali internetowych oraz prowadzący platformy e-commerce; w obszarze wydawania czasopism i organizacji wydarzeń branżowych, m.in. kongresów, konferencji, targów, na czele z  Europejskim Kongresem Gospodarczym oraz wydarzeniami branżowymi, takimi jak: Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Forum Rynku Zdrowia, Forum Rynku Spożywczego i Handlu, 4 Design Days oraz Property Forum; a także w obszarze zarządzania, poprzez spółkę zależną PTWP Event Center, infrastrukturą obiektów targowo-kongresowych i widowiskowych (Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek w Katowicach).

Realizacja planów rozwojowych, w tym wzmacnianie pozycji serwisów online, organizowanie wielu prestiżowych wydarzeń i sprawne zarządzanie obiektami, procentują bardzo dobrymi wynikami całej Grupy PTWP. Po III kwartale 2023 r. narastająco przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 62 mln zł i były zbliżone do analogicznego okresu w 2022 r. Narastająco, po trzech kwartałach 2023 roku, skonsolidowany zysk brutto wyniósł 4,6 mln zł. Z kolei w ostatnim sprawozdaniu rocznym, podsumowującym 2022 rok, Grupa PTWP odnotowała zysk brutto na poziomie 11,5 mln zł, a narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 85,8 mln zł.

 

Informacje dodatkowe