Twoje konto

Turystyka biznesowa odzyskuje dynamikę sprzed pandemii przy istotnym udziale Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego

Katowice, 27 maja 2024 r.

Znamy wyniki tegorocznego raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2023 roku”, opracowanego przez dr. Krzysztofa Cieślikowskiego z Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Raport dowodzi, że sektor turystyki biznesowej, obejmujący wydarzenia biznesowe, konferencje i kongresy, nieustannie się rozwija i odbudowuje, wracając do stanu sprzed pandemii. Działalność Spodka oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego znacząco przyczyniła się do wzrostu tej dynamiki.

Pomimo negatywnych czynników wpływających na stabilność rozwoju gospodarki na świecie i w Polsce, rynek wydarzeń w Katowicach w 2023 roku odnotował 6 451 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych. Jest to wynik zbliżony do 2022 roku, kiedy zanotowano 6 426 takich wydarzeń. Liczba uczestników wydarzeń biznesowych w 2023 roku wyniosła 730 001, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 552 849. uczestników w poprzednim roku. Całkowite wydatki uczestników wydarzeń biznesowych i konferencji w Katowicach w 2023 roku przekroczyły 236 milionów złotych. 

Znaczący udział w rosnącej dynamice sektora miała Grupa PTWP. W 2023 roku Spodek gościł imponującą liczbę 533 385. uczestników podczas 218. różnorodnych wydarzeń organizowanych w tym miejscu. Międzynarodowe Centrum Kongresowe z kolei przyciągnęło łącznie 453 062. uczestników w ramach 210. wydarzeń (w tym biznesowych) zorganizowanych w jego murach. 

– Spodek i MCK w Katowicach to dwa największe w Katowicach obiekty dla wydarzeń biznesowych. To właśnie w nich odnotowano ponad połowę ogólnej liczby osób odwiedzających wydarzenia biznesowe i konferencyjne w mieście Katowice w 2023 r. – mówi dr Krzysztof Cieślikowski, autor raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2023 roku". 

– Przytoczone liczby pozycjonują Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe jako istotne centra spotkań biznesowych i kulturalnych w Polsce. Jesteśmy dumni z rosnącej roli, jaką odgrywamy w sektorze turystyki biznesowej. Dobrze jest móc wrócić po czasie pandemii do działania na pełną skalę i w pełni wykorzystywać potencjał zarządzanych przez nas obiektów. Frekwencja podczas wydarzeń potwierdza, że odbiorcy również na to czekali – komentuje Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center. 

Spodek i MCK napędzają rozwój regionu 

Do roli obiektów położonych w poprzemysłowej Strefie Kultury i organizowanych w ich przestrzeniach wydarzeń odniosła się w czasie niedawnego XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ursula von der Leyen, kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej. 

– Stoimy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na terenie jednej z największych i najstarszych kopalni w Katowicach. Kiedy kopalnie zostały zamknięte, cały region ucierpiał i miasto musiało na nowo odkryć siebie i na nowo zainwestować w gospodarkę. Wymagało to czasu, inwestycji i dużej odwagi. Dzisiaj to znów tętniący życiem ośrodek gospodarczy. Tym razem dzięki startupom technologicznym i naukowym, dzięki miejscom rozrywki i kultury – to one tworzą nowe miejsca pracy dla młodych ludzi i napędzają nowoczesny rozwój przemysłowy. A zatem od regionu, w którym dominowały kopalnie węgla, przeszliśmy do miejsca, które organizuje m.in. konferencję klimatyczną ONZ. Zajęło to zaledwie 20 lat. To miasto symbolizuje transformacyjną siłę Polski i jej mieszkańców, dlatego jest w pełni uzasadnione, że to Katowice są gospodarzem Europejskiego Kongresu Gospodarczego – mówiła Ursula von der Leyen.

 Również autor raportu, dr Krzysztof Cieślikowski, podkreśla rolę Spodka i MCK w promocji regionu, a nawet kraju. 

– Kalendarz wydarzeń, a także zapowiedzi wydarzeń biznesowych do realizacji w kolejnych latach w MCK i Spodku, stanowią główny przedmiot zainteresowania administracji miasta oraz podmiotów branży spotkań w Katowicach i województwie śląskim (hoteli i innych). W przypadku wydarzeń międzynarodowych są one także istotne dla podmiotów rynkowych z innych regionów Polski, w tym głównie hoteli z Krakowa. Wielkie wydarzenia biznesowe realizowane na terenie tych dwóch obiektów to znaczące produkty turystyczne regionu (miasta Katowice, województwa śląskiego, a także Polski), z silnym oddziaływaniem na ekonomikę wielu biznesów w mieście i regionie. Są one również bardzo efektywnym sposobem promocji destynacji oraz wszelkich podmiotów zaangażowanych w realizację i obsługę wydarzeń w MCK i Spodku. Wydarzenia te mają długofalowy i raczej pozytywny efekt promocyjny dla każdego podmiotu zaangażowanego w ich organizację, z uwagi na ich trwałe oddziaływanie w różnych obszarach rozwoju gospodarki regionu i społeczeństwa oraz silne relacje bezpośrednie wszystkich interesariuszy takich wydarzeń. Te dwa obiekty pełnią rolę tzw. hubów wymiany wiedzy, budowania silnych relacji i zaufania oraz promocji regionu: miasta, województwa, a także, w przypadku niektórych wydarzeń międzynarodowych, Polski – mówi dr Krzysztof Cieślikowski.

Niemal 1 proc. polskiego PKB wypracowuje branża MICE 

Według szacunków branża MICE w minionym roku miała obroty na poziomie prawie 30 mld złotych, co stanowiło niemal 1 proc. polskiego PKB. Szanse rozwoju w najbliższych latach są bardzo optymistyczne. Temat ten był przedmiotem dyskusji podczas panelu „Branża MICE w gospodarce” w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jeszcze dziesięć lat temu w rozwiniętych krajach turystyka, w tym także turystyka kongresowa, miały śladową wartość w przychodach budżetowych. Teraz jest to już nawet 6-10 proc. 

– Oficjalne statystyki nie uwzględniają wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę w poszczególnych krajach. Jednak warto pamiętać, że ten biznes łączy kilka elementów ekonomii i jego wpływ jest zdecydowanie większy, niż początkowo zakładano. Poza tym w świecie ograniczonych zasobów surowcowych mamy możliwość wielokrotnego wykorzystywania hoteli, sal kongresowych i obiektów, gdzie organizowane są imprezy kulturalne. Idea wybudowania MCK to przykład, jak Katowice wykorzystały swoją szansę – powiedział podczas kongresowej sesji prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Grupa PTWP nie spoczywa na laurach – w jesiennym kalendarium zaplanowano wiele ważnych wydarzeń branżowych i kulturalnych. Są to między innymi: PRECOP 29 Konferencja Klimatyczna, Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Energy Days, 9. ExpoWELDING czy TOOLEX Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki, międzynarodowy festiwal El Sol w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zaś w Spodku: 42. Rawa Blues Festival, koncerty zespołów Deep Purple, Sepultura, Daria Zawiałow, widowisko Beksiński.Live, Gala Muzyki Filmowej, Mayday Poland czy Pomarańczowa Trasa zespołu Kult w Spodku. 

Pełny raport dostępny pod linkiem: https://katowice.eu/SiteAssets/Strony/Forms/EditForm/turystyka_biznesowa_katowice_2023.pdf

Informacje dodatkowe

Galeria zdjęć