Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalnaUdział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik 869 827 434 913,50 zł 73,77%
DGA S.A. 129 000 64 500,00 zł 10,94%
akcje własne 800 400,00 zł 0,07%
pozostali (poniżej 5%) 189 535 89 767,50 zł 15,22%
Łącznie 1 179 162 589 581 zł 100,0%