Twoje konto

Usuwanie danych osobowych

Jako użytkownik Serwisu masz prawo żądania usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, które przetwarzamy. Wniosek o usunięcie danych wyślij na odo@ptwp.pl.

Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku, możesz doprecyzować swoje żądanie, wskazując, że np. chcesz usunąć konto w Serwisie, albo nie chcesz już otrzymywać informacji handlowych. Jeśli tego nie zrobisz, możemy skontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia, czy Twój wniosek jest równoznaczny z żądaniem usunięcia Twojego konta w Serwisie.

Na Twój wniosek odpowiemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie będziemy mogli go spełnić, podamy przyczyny.

Mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  2. wycofujesz zgodę, na której opierało się przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. ciąży na nas jako administratorze taki obowiązek prawny.

Usunięcie powiązania konta w serwisie z kontem Facebook, Google, LinkedIn

Jeśli logujesz się w Serwisie za pomocą konta w zewnętrznych serwisach jak Facebook, Google, LinkedIn, usunięcie takiego powiązania pomiędzy kontami za pośrednictwem ustawień w tych serwisach zewnętrznych nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych, które przetwarzamy. Aby usunąć dane przetwarzane przez nas w związku z prowadzeniem konta w Serwisie, skorzystaj z powyższej procedury i wyślij wniosek o usunięcie danych osobowych na odo@ptwp.pl.