PropertyDesign.pl

Atrium Plaza
Aleja Jana Pawła II 29 (4 p.)
00-867 Warszawa
telefon: tel. +48 (22) 550 69 18
fax: +48 (22) 550 69 01

REDAKCJA

Małgorzata Burzec-Lewandowska
redaktor prowadząca
e-mail: malgorzata.burzec@propertydesign.pl
tel. +48 (22) 550 69 19
tel. kom. 795 517 900
fax +48 (22) 550 69 01

Robert Posytek
redaktor prowadzący
e-mail: robert.posytek@propertydesign.pl
tel. +48 (22) 550 69 18
tel. kom. 795 517 900
fax +48 (22) 550 69 01

DZIAŁ WSPARCIA PORTALI INTERNETOWYCH

Rozwój i promocja portali, wymiana treści
Małgorzata Matczuk
tel. + 48 572 294 774 
e-mail: kontakt@ptwp.pl